Avrupa Birliği Girişimi
Evre 1
Evre 2
Evre 2+
Hibe Programı » Hibe Programı Hakkında
Hibe Programı Hakkında

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşu tarafından Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı altındakifinansmanı ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı.

 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen program, iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması, ekonomi ve iş dünyası arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve her iki toplumda tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

 

Programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

 

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemek. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve  Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu.

 

Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor.

 

Toplam bütçesi 200.000 Avro olan Hibe Programı, yaklaşık 20 farklı proje teklifine 5000 ilâ 30.000 Avro arasında bir hibe desteği sunmayı hedefliyor.

 

Hibe Programı, her iki ülkeden Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açık olacak. Kâr amacı güden kuruluşlar da Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı genel hedefine katkı sağlamak koşuluyla, kâr amacı gütmeyen faaliyetlerini gerçekleştirmek için Hibe Programından yararlanabilecek.

 

Ermenistan ya da Türkiye’de tüzel kişiliği olan kuruluşlar, Ermenistan ve Türkiye vatandaşları, Ermenistan ve Türkiye’de resmi ikameti olan bireyler Hibe Programına başvurabilecek.

 

Başvurular, Konsorsiyumda yer alan bütün kuruluşların belirleyeceği temsilcilerden oluşan bir Seçim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen seçim kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek.

 • Proje teklifi Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlıyor mu?
 • Proje teklifi, başvuru formunda tanımlanan hedef kitlesinin mevcut durumu ve ihtiyaçlarına uygun mu?
 • Proje teklifi, komşu ülkeden bireyler ve/veya kuruluşlarla yapılacak ortaklık(lar) içeriyor mu?
 • Proje teklifinin, hibe desteği sona erdiğinde belirli bir düzeyde de olsa sürdürülebilirliği sağlanıyor mu?
 • Proje teklifi yenilikçi ve katma değer yaratan özelliklere sahip mi?
 • Proje bütçesi gerçekçi mi? Teklif edilen proje fikri ile tutarlı mı?
 • Başvuru sahibi, teklif edilen projenin başarı ile uygulanabilmesi için yeterli kapasiteye sahip mi?

Konsorsiyum başvurusu kabul edilen projelerin tanıtımına ve ağ oluşturmalarına yardımcı olacak. Desteklenen projelerle ilgili duyurular ve proje çıktıları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının üç dilli web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

 

Hibe faydalanıcısı kişi ve kuruluşlar, Konsorsiyumun iletişim listesine dahil edilerek Konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere davet edilecek ve kendilerine program ile ilgili güncel bilgiler gönderilecek.

 

2 Haziran 2014 tarihine kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Haziran 2014 içerisinde açıklanacak. Bu dönem başvurusu yapılan projeler, Temmuz 2014’ten itibaren 30 Nisan 2015 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecek.

 

15 Eylül 2014 tarihine kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Ekim 2014 içerisinde açıklanacaktır. Bu dönem başvurusu yapılan projeler, Kasım 2014’ten itibaren 30 Nisan 2015 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecek.

 

Başvurular İngilizce olarak aşağıda belirtilen formlar kullanılarak yapılmalıdır.

-        Başvuru Formu  (MS Word ve PDF formatında)

-        Proje Bütçesi (MS Excel ve PDF formatında)

-        Hibe Yönetim Formu (yalnızca tüzel kişilikler için geçerli) (PDF formatında) 

 

Ermenistan’dan başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Eurasia Partnership Foundation grants@epfound.am adresine iletecektir.

 

Türkiye’den başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Hrant Dink Vakfıgrants@hrantdink.org adresine iletecektir.

 

Hibe Programından faydalanmak isteyen adaylar, başvuru formunu doldurmadan önce Hibe Başvurusu Rehberiniokumalıdır.

 

Hibe Programı ile ilgili sorular için Ermenistan’dan başvuru yapacaklar Eurasia Partnership Foundation’dan Vazgen Karapetyan ile iletişime geçebilirler. +374 10 25 15 75 (dahili. 105), vkarapetyan@epfound.am

 

Türkiye’den başvuru yapacaklar Hrant Dink Vakfı’ndan Burcu Becermen ile iletişime geçebilirler. +90 212 240 33 61, burcubecermen@hrantdink.org

                                                                             

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

 

Hibe Programı Hakkında

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Barışa katkı sağlayan Araçfinansmanı ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı IIkapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı.

Program, Türkiye ve Ermenistan toplumlarında bölgesel barış ve istikrar, demokratik çoğulculuk ve sosyal kapsayıcılığa katkı sağlamaya yönelik sivil toplum katılımını ve faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu genel hedef doğrultusunda, Türkiye ve Ermenistan arasında ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında yapılacak etkinliklere yeni aktörlerin katılması; iki ülke arasında bilgi akışının artırılması; çeşitli uzmanlık alanlarına sahip meslek grupları, kurumlar ve medya kuruluşları arasında iletişim ve ağ kurma faaliyetlerinin  artırılması teşvik ediliyor.

Programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemektir. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor.

 

Toplam bütçesi 150.000 Avro olan Hibe Programı, 5 ilâ 15 farklı proje teklifine 5000 ilâ 20.000 Avro arasında bir hibe desteği sunmayı hedefliyor.

 

Hibe Programı, her iki ülkeden Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açık olacak. Hibe Programına başvuran bireylerin, kendileri ile Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce, yürütecekleri projedeki görev dağılımı ve sorumlulukları net bir şekilde sunmak üzere, Türkiye’de Hrant Dink Vakfı, Ermenistan’da Eurasia Partnership Foundation ile yapılacak toplantılara katılması gerekecek. Kâr amacı güden kuruluşlar da Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı genel hedefine katkı sağlamak koşuluyla, kâr amacı gütmeyen faaliyetlerini gerçekleştirmek için Hibe Programından yararlanabilecek. Ermenistan ya da Türkiye’de tüzel kişiliği olan kuruluşlar, Ermenistan ve Türkiye vatandaşları, Ermenistan ve Türkiye’de resmi ikameti olan bireyler Hibe Programına başvurabilecek. Devlet ve kamu kuruluşları ile siyasi kurum ve örgütler, Hibe Programından yararlanamayacak.

 

Hibe Programına gelen başvurular, Konsorsiyumda yer alan bütün kuruluşların belirleyeceği temsilcilerden oluşan bir Değerlendirme Kurulu tarafından aşağıda belirtilen seçim kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek.

 

 • Proje teklifi Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlıyor mu?
 • Proje teklifi, başvuru formunda tanımlanan hedef kitlesinin mevcut durumu ve ihtiyaçlarına uygun mu?
 • Proje teklifi, komşu ülkeden bireyler ve/veya kuruluşlarla yapılacak ortaklık(lar) içeriyor mu?
 • Proje teklifinin, hibe desteği sona erdiğinde belirli bir düzeyde de olsa sürdürülebilirliği sağlanıyor mu?
 • Proje teklifi yenilikçi ve katma değer yaratan özelliklere sahip mi?
 • Proje bütçesi gerçekçi mi? Teklif edilen proje fikri ile tutarlı mı?
 • Başvuru sahibi, teklif edilen projenin başarı ile uygulanabilmesi için yeterli kapasiteye sahip mi?

 

Konsorsiyum, başvurusu kabul edilen projelerin tanıtımına ve ağ oluşturmalarına yardımcı olacak. Desteklenen projelerle ilgili duyurular ve proje çıktıları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının üç dilli web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Hibe faydalanıcısı kişi ve kuruluşlar, Konsorsiyumun iletişim listesine dahil edilerek Konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere davet edilecek ve kendilerine program ile ilgili güncel bilgiler gönderilecek.

 

Hibe Programı, Konsorsiyum tarafından ilk kez 2014 yılında başlatıldı.  Mayıs ve Eylül 2014’te yapılan iki teklif çağrısı, Ermenistan’dan 60, Türkiye’den 70 toplam 130 proje başvurusu aldı. Gelen başvurular arasından 6’sı Ermenistan’dan  5’i Türkiye’den toplam 11 başvuru, Değerlendirme Kurulu tarafından Hibe Programı yaralanıcısı olarak belirlenerek hibe desteği aldı.

 

Hibe Programı için son başvuru tarihi 01 Ağustos 2016’dır.

 

Bu tarihe kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Konsorsiyum tarafından Eylül 2016 içerisinde açıklanacak. Bu tarihe kadar proje teklifi sunan başvuru sahipleri, Ekim 2016’den başlayarak 30 Haziran 2017 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecek.

 

Başvurular İngilizce olarak aşağıda belirtilen formlar kullanılarak yapılmalıdır.

-          Başvuru Formu (MS Word ve PDF formatında)

-          Proje Bütçesi (MS Excel ve PDF formatında)

-          Hibe Yönetim Formu (yalnızca tüzel kişilikler için geçerli) (PDF formatında) 

 

Ermenistan’dan başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Eurasia Partnership Foundation grants@epfound.am adresine iletecektir.

 

Türkiye’den başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Hrant Dink Vakfı grants@hrantdink.org adresine iletecektir.

 

Hibe Programından faydalanmak isteyen adaylar, başvuru formunu doldurmadan önce Hibe Başvurusu Rehberini okumalıdır.

 

Hibe Programı ile ilgili sorular için.

 

Ermenistan’dan başvuru yapacaklar Eurasia Partnership Foundation’dan Artak Ayunts ile iletişime geçebilirler.

+374 10 25 15 75 (dahili. 105), aayunts@epfound.am

 

Türkiye’den başvuru yapacaklar Hrant Dink Vakfı’ndan Nazlı Türker ile iletişime geçebilirler.

+90 212 240 33 61, nazliturker@hrantdink.org

Hibe Programı Hakkında

Bridge Grant Scheme Logos

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan bir Konsorsiyum tarafından Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Barışa katkı sağlayan Aracı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı ara dönem eş-finansmanı ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı (ATNP) kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı.

 

Program, Türkiye ve Ermenistan toplumlarında bölgesel barış ve istikrar, demokratik çoğulculuk ve sosyal kapsayıcılığa katkı sağlamaya yönelik sivil toplum katılımını ve faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu genel hedef doğrultusunda, Türkiye ve Ermenistan arasında ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında yapılacak etkinliklere yeni aktörlerin katılması; iki ülke arasında bilgi akışının artırılması; çeşitli uzmanlık alanlarına sahip meslek grupları, kurumlar ve medya kuruluşları arasında iletişim ve ağ kurma faaliyetlerinin artırılması teşvik ediliyor.

 

Programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Yurttaşlık Derneği (YD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

 

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılıkdiyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemektir. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor.

 

Toplam bütçesi 80.000 Avro olan Hibe Programı, 4 ilâ 8 farklı proje teklifine 5000 ilâ 20.000 Avro arasında bir hibe desteği sunmayı hedefliyor.

 

Hibe Programı, her iki ülkeden Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açık olacak. Hibe Programına başvuran bireylerin, kendileri ile Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce, yürütecekleri projedeki görev dağılımı ve sorumlulukları net bir şekilde sunmak üzere, Türkiye’de Hrant Dink Vakfı, Ermenistan’da Eurasia Partnership Foundation ile yapılacak toplantılara katılması gerekecek. Kâr amacı güden kuruluşlar da Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı genel hedefine katkı sağlamak koşuluyla, kâr amacı gütmeyen faaliyetlerini gerçekleştirmek için Hibe Programından yararlanabilecek. Ermenistan ya da Türkiye’de tüzel kişiliği olan kuruluşlar, Ermenistan ve Türkiye vatandaşları, Ermenistan ve Türkiye’de resmi ikameti olan bireyler Hibe Programına başvurabilecek. Devlet ve kamu kuruluşları ile siyasi kurum ve örgütler, Hibe Programından yararlanamayacak.

 

Hibe Programına gelen başvurular, Konsorsiyumda yer alan bütün kuruluşların belirleyeceği temsilcilerden oluşan bir Değerlendirme Kurulu tarafından aşağıda belirtilen seçim kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek. Avrupa Birliği ve İsveç Dışişleri Bakanlığı temsilcileri seçim sürecinde gözlemci olarak yer alacaklar. 

 • Proje teklifi Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’nın genel hedefine katkı sağlıyor mu?
 • Proje teklifi, başvuru formunda tanımlanan hedef kitlesinin mevcut durumu ve ihtiyaçlarına uygun mu?
 • Proje teklifi, komşu ülkeden bireyler ve/veya kuruluşlarla yapılacak ortaklık(lar) içeriyor mu?
 • Proje teklifinin, hibe desteği sona erdiğinde belirli bir düzeyde de olsa sürdürülebilirliği sağlanıyor mu?
 • Proje teklifi yenilikçi ve katma değer yaratan özelliklere sahip mi?
 • Proje bütçesi gerçekçi mi? Teklif edilen proje fikri ile tutarlı mı?
 • Başvuru sahibi, teklif edilen projenin başarı ile uygulanabilmesi için yeterli kapasiteye sahip mi?

Konsorsiyum, başvurusu kabul edilen projelerin tanıtımına ve ağ oluşturmalarına yardımcı olacak. Desteklenen projelerle ilgili duyurular ve proje çıktıları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının üç dilli web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Hibe faydalanıcısı kişi ve kuruluşlar, Konsorsiyumun iletişim listesine dahil edilerek Konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere davet edilecek ve kendilerine program ile ilgili güncel bilgiler gönderilecek.

 

Hibe Programı, Konsorsiyum tarafından ilk kez 2014 yılında başlatıldı.  Mayıs ve Eylül 2014’te yapılan iki teklif çağrısı, Ermenistan’dan 60, Türkiye’den 70 toplam 130 proje başvurusu aldı. Gelen başvurular arasından 6’sı Ermenistan’dan  5’i Türkiye’den toplam 11 başvuru, Değerlendirme Kurulu tarafından Hibe Programı yaralanıcısı olarak belirlenerek hibe desteği aldı. Bir diğer Hibe çağrısının yapıldığı Temmuz 2016’da, 31’i Ermenistan’dan ve 16’sı Türkiye’den olmak üzere, alınan toplam 47 başvurudan; 6’sı Ermenistan, 3’ü Türkiye’den toplam 9 proje, hibe desteği almaya hak kazandı.

 

Hibe Programı için son başvuru tarihi 18 Aralık 2017’dir.

 

Bu tarihe kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Konsorsiyum tarafından Ocak 2018 içerisinde açıklanacak olup; hibe yararlanıcısı olmaya hak kazanan başvuru sahipleri, Şubat 2018’den başlayarak 31 Ekim 2018 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecekler.

 

Başvurular İngilizce olarak aşağıda belirtilen formlar kullanılarak yapılmalıdır.

Ermenistan’dan başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Eurasia Partnership Foundation grants@epfound.am adresine iletecektir.

 

Türkiye’den başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Hrant Dink Vakfı grants@hrantdink.org adresine iletecektir.

 

Hibe Programından faydalanmak isteyen adaylar, başvuru formunu doldurmadan önce Hibe Başvurusu Rehberini okumalıdır.

 

Hibe Programı ile ilgili sorular için;

 

Ermenistan’dan başvuru yapacaklar Eurasia Partnership Foundation’dan Lusine Avagyan ile iletişime geçebilirler.

+374 10 25 15 75 (dahili. 118), lavagyan@epfound.am

 

Türkiye’den başvuru yapacaklar Hrant Dink Vakfı’ndan Çağdaş Özbakan ile iletişime geçebilirler.

+90 212 240 33 61 (dahili 227), cagdasozbakan@hrantdink.org

Etkinlik Takvimi
ARALIK
2019
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin
Ermenistan ve Türkiye'den Haberler